minimenu

Van de wethouder ......

inmiddels zijn we alweer 2 jaar onderweg met college en coalitie.

Wanneer de volgende verkiezingen zullen plaats vinden is nog onduidelijk.
In mei weten we de uitspraak vanuit de provincie voor versterkte samenwerking of herverdeling in de Hoeksche Waard.

We gaan er vanuit dat we in maart 2018 gewoon meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen voor de gemeente Binnenmaas.
GBBM is en blijft beargumenteerd voorstander van samenwerking gemeenten omdat dit het beste is voor de burgers van de Hoeksche Waard.

Vele zaken zijn de afgelopen periode door het college behandeld. Vanuit mijn portefeuille uiteraard het sociaal domein.
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning heeft naast Hoeksche Waardse ook nationale aandacht om dit in goede banen te leiden.
Ook bij Jeugdhulp zijn voor 2016 nieuwe contracten gesloten met zorgaanbieders binnen het kader, hetgeen we met elkaar hebben afgesproken.
Goed werk van de service organisatie, een organisatie die we overigens volgens afspraak gaan evalueren.
De derde decentralisatie betreft de Participatiewet. Vele verordeningen zijn begin dit jaar vastgesteld door de gemeenteraden. Waar de verordende bevoegdheid uiteindelijk komt te liggen weten we voor de zomer.
Mede door de Participatiewet zijn de Regionale Sociale Dienst en Werkvoorziening Hoeksche Waard met elkaar gefuseerd tot het bedrijf Werk en Inkomen Hoeksche Waard (WIHW).
Deze fusie wordt nu geïmplementeerd en binnenkort hopen we een nieuwe directeur aan te stellen.
Dit geldt ook voor Welzijn Hoeksche Waard. Deze organisatie heeft een flinke stofkam door de organisatie gehaald en is meer decentraal gaan werken.
Alles overziend zijn we op de goede weg met het sociaal domein, maar we zijn er nog niet.

Het is fijn om binnen mijn portefeuille steeds mensen te ontmoeten om mee in gesprek te gaan of te huldigen.
Denk hierbij aan het bezoeken van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen en sport-, klaverjas- en muziekverenigingen.
Maar ook het asielzoekerscentrum. Hierbij zijn we in gesprek om sport en cultuur en dus ontspanning in het centrum te brengen.

Uniek binnen Nederland is dat de pilot Jeugdhulp binnen het centrum wordt uitgevoerd door het Jeugdteam Binnenmaas / Strijen zonder dat dit nadelig is voor burgers uit beide dorpen.

We kunnen terugzien op twee constructieve jaren en kijken met belangstelling uit naar de komende twee jaar waarbij we voor de zomer meer duidelijkheid krijgen bij onder meer de rotondes provinciale weg Mijnsheerenland / Westmaas, sportzaal Maasdam, jeugd op gezond gewicht (Jogg) en....... versterkte samenwerking gemeenten Hoeksche Waard.


Met vriendelijke groet,

Arie Mol
Wethouder Binnenmaas