minimenu

Van de voorzitter..........

Na de verkiezingen in maart 2014 is de fractie van GBBM met drie nieuwe fractieleden de nieuwe raadsperiode van 2014 t/m 2018 ingegaan. Wederom de grootste fractie binnen de gemeenteraad van Binnenmaas, met nu zes raadsleden.


We zijn inmiddels een jaar verder en zien dat de fractie zich over het afgelopen jaar positief aan het ontwikkelen is en zichtbaarder gaat worden. De communicatie in de fractie, met de coalitie en het College verloopt goed. Ook met het nieuwe bestuur van GBBM is regelmatig een positief kritisch overleg.


Op dit moment is de discussie over de ‘Andere overheid’ in de raad gestart. Hierbij is de vraag: hoe kunnen we onze burgers meer betrekken bij wat zich afspeelt in de gemeente Binnenmaas en welke rol kunnen onze burgers hierin spelen? Dit wordt de komende maanden verder bediscussieerd.


Daarnaast is bestuurlijke samenwerking een belangrijk onderwerp in de regio, waar nu in samenwerking met alle fracties in de Hoeksche Waard aan wordt gewerkt. De uitkomsten van het regionaal onderzoek zullen in december 2015 bekend worden en tot besluitvorming leiden in de gemeenteraden. GBBM is voor versterking van de regionale samenwerking met de andere gemeenten, daar waar het in het belang voor de burgers beter is om gezamenlijk op te trekken.


Daarnaast heeft GBBM ook al een aantal successen weten te realiseren zoals de sportnota, de combinatiefunctionarissen en de aanleg van het kunstgrasveld in ’s-Gravendeel.


Na de zomer zijn leden van de fractie aanwezig bij de feestweek in ’s-Gravendeel en vervolgens op andere plekken in de Hoeksche Waard om vanuit GBBM in gesprek te gaan met onze burgers.


Albert Scheerhoorn