minimenu

Verkiezingen 2014

Coalitieakkoord 2014-2018

Verder bouwen aan Binnenmaas 2.0

Klik op deze link om het coalitieakkoord te downloaden (pdf 620 kB)

 

Verkiezingsprogramma 2014-2018

Klik op deze link om ons verkiezingsprogramma te downloaden (pdf 946 kB)

 

Gemeente Belangen Binnenmaas staat voor:

1.       Bereikbaar, zichtbaar en dichtbij de burgers

2.       Stimuleren en activeren van werkgelegenheid voor iedereen en met name jongeren

3.       Voldoende basisvoorzieningen in elk kern

4.       Behoud van kwalitatieve zorg

5.       Binnenmaas schoon, heel en veilig & goede openbare orde en veiligheid

6.       Voldoende mogelijkheden voor sport, recreatie en cultuur

7.       Behoud & doorontwikkeling Nationaal Landschap &voldoende huisvesting voor jong en oud

8.       - Hoeksche Waard moet duurzaam gebied blijven, met schone lucht, mooie natuur en een goed klimaat

- Met bedrijventerrein Hoeksche Waard steeds inspelen op nieuwe situaties: Het kwartet: Nationaal Landschap, Milieuvriendelijk, Duurzaam en Werkgelegenheid moet steeds in evenwicht zijn.

9.       Hoge prioriteit verkeersveiligheid meest kwetsbare verkeersdeelnemers

10.   Voor samenwerking met gemeenten in de Hoeksche Waard, tegen “één gemeente”(in de) Hoeksche Waard!

 

 Krantenartikel kieslijst, klik op deze link voor de pdf, hieronder is het artikel te lezen.

Kieslijst2014gbbm