minimenu

Over Gemeente Belangen Binnenmaas

door erelid Karel Vermeulen

Gemeente Belangen in Vogelvlucht

Gemeente Belangen opgericht in voormalige gemeente Heinenoord, een gemeente die toen bestuurd werd door vertegenwoordigers vanVVD, P.v.d.A en CDA.Was er in een gemeente met amper 3500 inwoners behoefte aan een nieuwe partij en aan wiens brein is de gedachte ontsproten om die partij op te richten. Je komt dan bijna automatisch uit bij de man, die behoefte had onderkend: Jaap Stam. Jaap uit onvrede uit de VVD gestapt en zelf begonnen met de partij Progress. In 1982 zijn toen andere personen naar voren gekomen die zeer betrokken waren met de politiek in Heinenoord en die ook bij de oprichting van GB bij waren dat waren de heren Alex van der Woel, Cees Kooijman, Henk Heiwegen.Was er behoefte aan een nieuwe partij? Was er onvrede in Heinenoord? Dat was inderdaad het geval. Te denken valt aan de politieke  klimaat in het algemeen, de aanleg van de kabel en last but not least de bouw van een sporthal op een vanuit historisch oogpunt bezien ongelukkige plaats.

Het bovenstaande werd bevestigd door het grootte succes dat de verkiezingen van 1982 voor GB opleverde.

De partij kwam met 3 leden in de raad van Heinenoord.Jaap Stam, Alex van der Woel, en Henk Heiwegen. Groot ongenoegen bij de gevestigde partijen. Veel vrienden had GB in de raad dus niet. Sympathisanten van de partij waren in hoofdzaak de nieuwkomers in de gemeente Heinenoord.

In 1984 vond de herindeling van de Hoeksche waard plaats. Het was een hele toer om de inwoners van Puttershoek, Mijnsheerenland, Maasdam, en Westmaas en Heinenoord over te halen om ook op Gemeente Belangen te stemmen. Maar met groot enthousiasme trok de verkiezingskaravaan, voor afgegaan door een grootte afbeelding van de lijsttrekker, door de straten van de nieuwe gemeente Binnenmaas.

Het enthousiasme werd beloond met 2 zetels in de raad van de gemeente Binnenmaas. Een nieuw gemeentehuis was er nog niet.

Raadsvergaderingen werden daarom gehouden in de vijf kernen.

De verkiezingen van 1994 naderden. Alex van der Woel gaf aan dat hij met zijn politieke activiteiten wilde stoppen.

Jaap liet mij weten dat veel van hetgeen GB wilde bereiken , bereikt was en dat er voor een partij als Gemeente Belangen geen rol meer was weggelegd. Ik antwoordde dat het aan de kiezers was om zich uit te kunnen spreken, over het voorbestaan van de partij.

Arie de Boer uit Maasdam en Karel Vermeulen trokken ter strijde. Het resultaat was dat ik als eenmansfractie in de raad kwam, tot grootte verbazing van burgemeester Overzier.

Alleen in de raad maar altijd gesteund door Arie de Boer, en gesouffleerd door Jos Verweij. Door collega raadsleden en pers niet serieus genomen. Maar daardoor altijd op de hoogte van hetgeen zich achter de coulissen af speelde, en wat het belangrijkste was de kiezers zagen GB zitten.De verkiezingen in 1998 leverde immers een tweede zetel op: Arie de Boer kwam in de raad.

Ook de verkiezingen van 2002 waren een groot succes. GB kwam in de raad met vier leden. En was daarmede de grootste partij in Binnenmaas. Een en ander betekende dat GB het voortouw moest bij het vormen van een nieuw college. Nieuwe leden waren Hans Nieland en Ben Noorloos. Hans Nieland leidde de besprekingen met de andere fractie voorzitters: Jan- Cees Hage, Ge Rooimans en Jan Westerop, Lex Westerman en Hans Hoek oude rotten in het politieke vak. Geen steun van uit het gemeentehuis begeleiden ons, terwijl burgemeester Overzier meermalen liet weten, ook via de pers, dat hij liefst het oude college terug zag komen.Het zwakke punt van GB? Wie van ons zou als wethouder willen/kunnen fungeren?  Pogingen om buiten onze gelederen kandidaten te vinden voor een wethouderspost leverde ons niets op. De burgemeester kreeg zijn zin. Het oude college kwam terug. Rooimans kreeg een andere bestuurlijke functie, hij werd opgevolgd door Els Kooijman. Uit ongenoegen over het hetgeen GB had ervaren heeft de partij tegen haar benoeming gestemd. In deze raads periode werd Ben Noorloos wegens vertrek naar Ermelo Opgevolg Door Simon van Steensel, laatst genoemde werd opgevolgd door Jos Verweij.

De verkiezingen van 2006 betekende voor GB een doorbraak. Geleid door haar nieuwe lijsttrekker Ed Lafeber leverde de verkiezingen 6 raadszetels op. Eindelijk een wethouder van GB. De kracht van GB? Het zich betrokken voelen met het wel en wee van de burgers, vasthouden en geen gedraai.

Tenslotte: Contacten met SGP waren altijd bijzonder goed. Burgemeester Overzier verweet in zijn laatste speech in de raad dat GB altijd overal tegen was. GB bewoog niet. Toch heb ik altijd het gevoel gehad dat er ook bij andere partijen en bij de burgemeester een zeker respect voor GB aanwezig was.

GemeenteBelangen Binnenmaas staat voor: "Niet links, niet rechts, maar rechtdoor"
En stelt daarbij het welbevinden van elke woonkern als hoogste prioriteit, dus:
Sinds 1983 Politiek tot in de kern.